RCAPP

Recompression Chamber Assistance & Partnership Program

PROGRAMMA SAMENVATTING

Sinds 1997 is het de missie van RCAPP om te assisteren en samen te werken met recompressiekamers op het gebied van materiaal, opleidingen en noodhulp om verzekerd te zijn van hun beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid in tijden van nood.
DAN promoot dit programma actief en bereikt daarmee meer dan 200 kamers over de hele wereld, zelfs in de meest afgelegen landen.

Ja het is juist in deze afgelegen locaties dat RCAPP als eerste van de grond kwam. Vanwege de afgelegen ligging van sommige kamers en het feit dat de meeste van deze kamers uitsluitend duikongevallen behandelen en niet aan een ziekenhuis verbonden zijn, is het belangrijk te weten dat als we een duiker naar een dergelijke instelling verwijzen hij in goede handen is.

RECOMPRESSIEKAMER RISICO BEOORDELING

Een van de diensten die we deze kamers bieden is de risico assessment, waar een team van beoordelaars kijkt naar de functionaliteit van de instelling, de intrinsieke veiligheid, operatieve procedures en het opleidingsniveau van de staf.

Na dit bezoek gaat het team terug naar huis met een heleboel foto’s en technische aantekeningen die gebruikt worden voor het opstellen van een Risico Assessment Rapport op maat met specifieke aanbevelingen voor de bezochte kamer.

Het vertrouwelijke rapport met toepasbare en van toepassing zijnde feedback en informatie wordt dan naar de recompressie-instelling gestuurd en is bedoeld om ze te begeleiden bij het aan de gang gaan met en verbeteren van de gemarkeerde punten om te kunnen voldoen aan de standaards en richtlijnen zoals beschreven in de International Risk Assessment Guide, een gids geautoriseerd door Francois Burman, Pr. Eng, President van DAN Southern Africa en Directeur van Underwater & Hyperbaric Safety (DAN America).

Dit is ook het moment waarop we het beste de behoeftes van de hyperbare kamer begrijpen en ze technische of medische assistentie kunnen verlenen. Dit gaat van het oplossen van sommige basale, technische zaken waar ze tegenop lopen, maar kan ook duikmedisch advies van een van onze specialisten omvatten

WIE HEEFT ER PROFIJT VAN RCAPP
KAMERS

Kamers die deelnemen aan de RCAPP hebben profijt van de medische en technische assistentie die ze krijgen en van de mogelijkheid tot deelname aan een of meer van de hierboven genoemde opleidingsprogramma’s.
Daarnaast worden ze opgenomen in een maillijst wat ze de mogelijkheid biedt op de hoogte te blijven van technische ontwikkelingen en van het organiseren van een mogelijkheid tot opleidingen in hun regio.

DUIKERS

Aan de andere kant profiteren duikers van onze samenwerking met hyperbare kamers door in geval van nood toegang te krijgen tof deze instellingen. Door het kennen van de kamers en het aangaan van een samenwerkingsverband met ze kunnen we onze leden de best mogelijke en juiste zorg bieden als er zich een noodgeval voordoet.

HET PROJECT IN GETALLEN
Meer dan 200
hyperbare kamers
34
cursussen tot 2018
250
deelnemers
HYPERBARE KAMER CURSUSSEN

Een van de zaken waar hyperbare kamers in afgelegen locaties voor komen te staan heeft te maken met hun staf. Veel kamers vertrouwen op lokale duikstaf om ze te helpen bij hyperbare behandelingen. En daar deze mensen in de loop van de tijd wisselen moeten nieuwe stafleden vaak opgeleid worden. Daarnaast gaat hun medische staf weg of verder. Deze medische stafleden (dokters) leiden dan de lokale stafleden op, maar zonder een formeel opleidingsprogramma of cursistenmaterialen.
De cursusinhoud en -organisatie veranderen dus, afhankelijk van de eigen opleiding van de arts en dit schept verwarring onder de mensen die bij de kamer werken.

Het DAN RCAPP besefte al snel dat er een noodzaak voor aangepaste trainingen bij dergelijke instellingen bestaat en ontwikkelde een gratis, 3 daagse Chamber Attendant cursus en een 5 daagse Chamber Operator cursus, bedoeld om de lokale staf te leren hoe te werken als helper in de kamer en hoe de kamer vanaf buiten te bedienen.

Daar niet iedere kamer hetzelfde is worden er aangepaste dia’s en handboeken gemaakt voor iedere kamer. Deze worden dan bij de kamer achtergelaten zodat ze in de toekomst zelf de training kunnen geven.

Bovendien werd er, om te helpen bij sommige technische zaken een hyperbare viewport en basis onderhoudscursus ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan het netwerk van hyperbare kamers.

RCAPP SPONSORING
Hyberbaric Safety Director cursus

Om de veiligheid in een hyperbare instelling te vergroten zou iedere kamer een speciaal opgeleide Safety Officer moeten hebben die alles wat te maken heeft met veiligheid in een hyperbare setting in de gaten houdt. Maar opgeleid worden is niet altijd het gemakkelijkst en goedkoopst om te doen.

Om kamers die dat nodig hebben te assisteren biedt DAN ieder jaar de mogelijkheid voor hyperbare instellingen om een staflid naar de VS te sturen en deel te nemen aan de International ATMO Hyperbaric Safety Director Training cursus.
Iedere kamer die deelneemt aan RCAPP kan een verzoek tot sponsoring aan DAN Europe doen
. Alle ontvangen verzoeken worden beoordeeld en er wordt een kandidaat uit de ontvangen verzoeken gekozen.

MEER WETEN?

Gebruik het formulier hieronder om ons een e-mail te zenden en je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Zie ons Privacybeleid