Sport Member Vragen
 • Verzekeringsdekking voor sport en professioneel duiken (perslucht en apneu): geldig over de hele wereld gedurende 365 dagen.
 • Dekking voor niet-duik gerelateerde noodgevallen: uitsluitend geldig wanneer je in het buitenland reist, gedurende een aantal dagen, afhankelijk van het plan dat je gekozen hebt. Als je het “Travel No-Limits” optionele voordellen eraan toevoegt, wordt de duur uitgebreid tot de gehele verzekeringsperiode (een jaar).
 • Aansprekelijkheidsverzekering jegens derden en juridische bijstand betreffende sportduiken (niet in alle landen berschikbaar).
 • Sportduiken betekent technische en niet-technische sportduiken, zonder enige vorm van vergoeding.
 • Duiken als instructeurs of gidsen wordt niet beschouwd als recreatief duiken

Professioneel duiken betekent het geven van adviezen en instructie in Duikactiviteiten, inclusief alle supervisie-, opleidings-, begeleidings- of gidsdiensten geleverd door duikinstructeurs, assistent-instructeurs en onderwater gidsen.

 • Uitbreiding overlijden: Je kan de dekkingslimiet verhogen tot € 25.000,00 of € 50,000.00 in geval van overlijden ten gevolge van een duikongeval. Deze uitbreiding is niet van toepassing voor technisch duiken.
   
 • Travel No-Limits: je kunt de lengte van de dekking voor niet-duik noodgevallen in het buitenland vergroten tot de hele lidmaatschapperiode (een jaar).
   
 • Voordelen voor uw familieje kunt uw gezinsleden (partner en/of kinderen) in uw verzekeringsdekking opnemen.
 • Je partner (getrouwd of samenwonend).
   
 • Je kinderen tot 18 jaar oud en wonend op jouw woonadres.
   
 • Je kinderen tot 25 jaar oud indien voltijd student bij een erkende school/universiteit, werkeloos en op jouw woonadres wonend.
 • DAN Europe biedt geen verzekeringsplannen voor je duikuitrusting aan.
   
 • De Sport Silver en Gold plannen dekken de uitrusting van de verzekerde of de hulpverlener alleen na een voor vergoeding in aanmerking komend duikongeval van hemzelf of een derde (tot aan de limiet vermeld op het verzekeringscertificaat).
 • Ja, op voorwaarde dat u alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen neemt en over de ervaring beschikt die vereist is voor dat soort duikactiviteit.
   
 • Aan de andere kant is de Aansprakelijkheid jegens derden verzekering niet langer geldig als je een wet of regel overtreedt, waaronder die van dieper duiken dan toegestaan onder je brevet.
 • Woonof verblijfplaats betekent het land waar u gevestigd bent en die u heeft opgegeven bij het afsluiten van deze verzekering. Dit is het land waar naartoe u, indien nodig, gerepatrieerd wordt in geval van een medisch spoedgeval.
   
 • Je moet je feitelijke land van residentie opgeven, namelijk het land waar je juridisch gezien verblijft.
   
 • Je kunt echter een ander mailadres opgeven om mail te ontvangen.

Belangrijk: De informatie op deze pagina is op geen enkele manier bedoeld om de verzekeringspolis en schedule te vervangen of aan te vullen.