Dive Centre Vragen
 • Aansprakelijkheid jegens derden en juridische bijstand betreffende de duikdiensten van het verzekerde duikcentrum of duikclub.
 • De verzekeringsdekking betreffende aansprakelijkheid geldt ook voor die instructeurs en divemasters die als staflid van het verzekerde centrum geregistreerd staan, wanneer ze dan ook maar voor dat centrum werken.
 • Introductieduik ongeval dekking: Persoonlijke ongevallen dekking voor klanten die een introductieduik maken. Inbegrepen zijn medische kosten en hyperbare behandelingen, tot een maximal diepte die door jouw duikorganisatie wordt toegestaan, maar in ieder geval niet dieper dan 15m. Het aantal verzekerde duikintroductie klanten is onbeperkt. Het is niet nodig om aan DAN de namen van de klanten door te geven. Dekkingslimiet: € 15.000
 • Bedrijfsruimte aansprakelijkheid: Bedrijfsruimteaansprakelijkheid dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar en/of de werknemer van het centrum voor onvoorziene, lichamelijke verwondingen of ziekte van iemand en/of onvoorzien verlies van of schade aan materiële eigendommen die zich voordoen in of vanwege het verzekerde duikcentrum en voortkomend uit de relatie met de verzekerde duikclubdiensten. Om de wettelijke aansprakelijkheid van toepassing te laten zijn, is er normaliter nodig dat het ongeval veroorzaakt is door de de nalatigheid van de eigenaar van het centrum en/of werknemer of het niet nakomen van hun zorgplicht. Dit houdt bijvoorbeeld in verwondingen die in het centrum zijn opgelopen als gevolg van een duikfles die klanten raakt nadat het opbergrek in elkaar geklapt is of schade aan een naburig bedrijf volgend op een brand in het duikcentrum.
   
  • Kan dit voordeel in de plaats komen van een normale gebouwen aansprakelijkheid jegens derden?
   Ja, de uitbreidingen zijn in feite een wettelijke aansprakelijkheidspolis voor het gebouw.
    
  • Ben ik gedekt als iemand gewond is geraakt in mijn bedrijf maar geen duiker klant is?
   Ja, de "bedrijfsruimte aansprakelijkheid" aanvulling dekt de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden die gewond raken in jouw centrum, zelfs als het geen duikers zijn. Het is echter wel belangrijk dat bedrijfsruimte uitsluitend als duikcentrum wordt gebruikt.
    
  • Is dit geldig voor alle gebouwen en kantoren in gebruik bij mijn duikcentrum?
   De dekking voor de bedrijfsruimte aansprakelijkheid is slechts geldig voor de operationele locatie (zie FAQ nr. 8).
 • Zij zijn verzekerd voor wat betreft aansprakelijkheid jegens derden zo lang je ze geregistreerd heb op de MyDAN.
 • In geen geval dekt een Club Member plan persoonlijke ongevallen van stafleden. Iedere instructeur of divemaster moet zijn eigen individuele Sport Member of Pro Member plan activeren om gedekt te zijn.

Pro Member plannen geven individuele dekking aan professionele duikers - Dive Centre plannen geven dekking aan rechtspersonen, zoals duikcentra en –scholen en andere instellingen.

Log in op uw MyDAN > Verzekering en registreer elke duikinstructeur/gids in de daarvoor bestemde sectie.

 • Nee, ze zijn niet automatisch verzekerd.
 • Je kunt echter gratis een aantal van jouw beginnerscursisten verzekeren door ze te registreren op jouw MyDAN.
 • Bovendien kun je specifieke verzekeringsplannen afsluiten voor je scuba and freediving cursisten .
 • Met Operatieve locatie wordt de plaats bedoeld waar de diensten van het duikcentrum geleverd worden. B.v. in het algemeen is dat waar zich de compressor bevindt.
 • Geregistreerd kantoor betekent het adres waar de Dive Centre juridisch is ingeschreven.

DAN Europe kan geen aansprakelijkheid jegens derden in alle landen van het geografische gebied aanbieden. Dat is waarom Dive Centre plannen alleen in sommige landen verkrijgbaar zijn.

Belangrijk: De informatie op deze pagina is op geen enkele manier bedoeld om de verzekeringspolis en schedule te vervangen of aan te vullen.